Referenties

Naam project Tuincentrum Kerver
Beschrijving werkzaamheden Bouw- en woonrijpmaken perceel ten behoeve van nieuwbouw tuincentrum
Tijd en plaats van uitvoering Periode: 2007
Plaats van uitvoering: Bergschenhoek
Uitgevoerde werkzaamheden 2800 m² asfaltverharding inclusief wegfundering; 2000 m² bestrating inclusief wegfundering; vergunningsaanvraag DWA-riool; 350 m² PVC riolering (gescheiden stelsel); plaatsen olie-benzineafscheider, plaatsen pompput ten behoeve van persriool; leveren en aanbrengen inrichtingselementen.

Naam project B.P. van der Valk Holding B.V.
Beschrijving werkzaamheden Woonrijpmaken perceel na uitbreding bedrijfsruimte.
Tijd en plaats van uitvoering Periode: 2006-2008
Plaats van uitvoering: Monster
Uitgevoerde werkzaamheden 13.000 m² asfaltverharding inclusief wegfundering; grond ontgraven en afvoeren ten behoeve van graven watergang; leveren en aanbrengen PVC riolering; leveren en aanbrengen inrichtingselementen.

Naam project P.J.A. van den Berg B.V.
Beschrijving werkzaamheden Aanbrengen asfaltconstructie ter plaatse van opslag afvalstoffen.
Tijd en plaats van uitvoering Periode: 2007
Plaats van uitvoering: Hoek van Holland
Uitgevoerde werkzaamheden 6.000 m² asfaltverharding waarvan 3.500 m² vloeistofdicht, gefaseerd uitgevoerd.

Naam project Lievaart & Slaghuis pallethandel B.V.
Beschrijving werkzaamheden Aanbrengen asfaltconstructie ter plaatse van opslag.
Tijd en plaats van uitvoering Periode: 2007
Plaats van uitvoering: Hoek van Holland
Uitgevoerde werkzaamheden 10.000 m² asfaltverharding.
 
Valstar WegenValstar WegenValstar Wegen