Goed op weg in kwaliteit

Er is asfalt en asfalt. De gebruiksdoeleinden zijn richtinggevend voor Valstar Wegen. Op basis van uw eisen en wensen stellen we de juiste dikte van het asfalt vast en vindt de optimale verdichting plaats. Ook de kwaliteit van de bodem nemen we mee in ons advies. Daarna is het de verantwoordelijkheid van onze eigen vakmensen om een optimaal terrein te realiseren. De vlakheid is perfect, zodat plasvorming achterwege blijft. Voldoende afschot en een goede afwatering zorgen ervoor dat uw terrein bij een flinke Hollandse bui niet blank komt te staan. De keus voor de juiste dikte van de asfaltlaag voorkomt scheurvorming. Ook met 'wringen' van het asfalt, door het manoeuvreren van vrachtwagens bij een laadkuil, is rekening gehouden. Indien mogelijk, kiest Valstar Wegen ook voor de optie om de bestaande asfaltlaag te hergebruiken. Die kan bijvoorbeeld dienst doen als wegfundering onder de nieuwe asfaltconstructie.

 
Valstar WegenValstar WegenValstar Wegen