Bouwwegen voor nieuwbouwprojecten

Valstar Wegen kan letterlijk de weg plaveien voor andere toeleveranciers: als specialist in bouwwegen. Met oog voor efficiency en voor de eisen en wensen die aan een bouwweg worden gesteld, zijn we in staat om snel te werk te gaan. Daarbij gaan we ook de aanleg van een eerste voorlopige rioleringsstelsel niet uit de weg. Als u wilt, hebben we ook de deskundigheid in huis om dat stelsel aan te sluiten op de gemeentelijke riolering, met inachtneming van alle regels en richtlijnen.

 
Valstar WegenValstar WegenValstar Wegen